wpust uliczny
WPUST ULICZNY ŚCIEKOWY DUŻY /GÓRSKI/ 87BK KLASY C250
/LUB D400/ wg PN-EN 124 z żeliwa szarego wg PN-EN 1561

wpust górski - duży BK 87 klasa C250 LMB Poland

Wpust 87BK jest przeznaczony do montażu na drogach i placach w rejonach o dużym nat̨ężeniu opadów a także w rejonach górzystych gdzie ze wzglę̨du na ukształtowanie terenu wystę̨puje spię̨trzenie wód opadowych w miejscach odbioru wody do kanalizacji. Wpust 87BK posiada powierzchnię̨ odbioru wody z jezdni około 1600cm i jest około 1,6 razy wię̨ksza od wpustu 67BK.

Mapa strony|Mapa dojazdu| Gwarancja producenta|Instrukcja montażu włazów|Klasyfikacja odlewów

© AGHI  2004-2015