włazy LMB
WŁAZY KANAŁOWE KLASY C 250 wg PN-EN 124 Z ŻELIWA SZAREGO
Z POKRYWĄ WYPEŁNIONĄ BETONEM
Mapa strony|Mapa dojazdu| Gwarancja producenta|Instrukcja montażu włazów|
Instrukcja montażu zestawów naprawczych|Klasyfikacja odlewów

© LMB Odlewnia - wykonanie AGHI  2004-2015