włazy LMB
WŁAZ KANAŁOWY KLASY D400 wg PN-EN 124 Z ŻELIWA SZAREGO
Z POKRYWĄ PRZYKRĘCANĄ ø 680

Właz kanałowy D400 śr. 680 przykręcany

Właz kanałowy D400 śr. 680 zabezpieczony

Mapa strony|Mapa dojazdu| Gwarancja producenta|Instrukcja montażu włazów|Klasyfikacja odlewów

© AGHI  2004-2015