CERTYFIKATY


Lista posiadanych certyfikatów >>


Przykładowe certyfikaty:

- właz kanałowy klasa D400 z żeliwa szarego

- właz kanałowy klasa D400 z żeliwa szarego i betonu

- właz kanałowy A15 z żeliwa szarego

- właz teleskopowy studzienki

- wpust ściekowy uliczny 67BK klasa D400

- skrzynka uliczna z żeliwa szarego do hydrantów

- stopnie do studzienek włazowych

- zestaw naprawczy do pokryw włazów

Mapa strony|Mapa dojazdu| Gwarancja producenta|Instrukcja montażu włazów|
Instrukcja montażu zestawów naprawczych|Klasyfikacja odlewów

© LMB Odlewnia - wykonanie AGHI  2004-2015