Lokalizacja: ul. Zielona 26, 26-200 KOŃSKIE
tel. 41 372 7844 tel.\fax 41 372 6667 Sprzedaż: 782 614 431 lub 782 613 621
lmb@lmb-odlewnia.com

Dofinansowanie z programu Polska Wschodnia

Dofinansowanie z programu Polska Wschodnia

W dniu 5 sierpnia 2020 r. między Zakładem Odlewniczym „Lefek-Miler-Banasik” Sp. z o.o. a instytucją pośredniczącą PARP została podpisana umowa na dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 DOTACJE NA KAPITAŁ OBROTOWY PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE
Program operacyjny PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA
Oś Priorytetowa 1 PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA WSCHODNIA
Działanie 1.5 DOTACJE NA KAPITAŁ OBROTOWY
Rodzaj projektu NADZWYCZAJNY
Tytuł projektu DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA ZAKŁADU ODLEWNICZEGO

„LEFEK-MILER-BANASIK” Sp. z o.o.

Krótki opis projektu Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły w skutek epidemii COVID-19
Okres realizacji projektu 01.07.2020 – 30.09.2020
Całkowita wartość projektu/dofinansowania 183 491,31 PLN
Źródło finansowania ŚRODKI WSPÓLNOTOWE