GWARANCJA PRODUCENTA


Wyroby produkowane przez Zakład Odlewniczy „Lefek-Miler-Banasik” Sp. z o.o. z siedzibą w Końskich przy ul. Zielonej 26, są produkowane zgodnie z normą PN-EN 124-2:2015, co potwierdzają Certyfikaty Jakości.

Dodatkowo nasze odlewy są oznaczone logo firmy - znakiem towarowym zastrzeżonym w Urzędzie Patentowym - oraz datą ich wyprodukowania.

Dbając z należytą starannością, o jakość produkowanych odlewów i zgodność ich parametrów z normami PN-EN,
udzielamy na nasze wyroby gwarancji:

1. Na okres 3 lat od daty wyprodukowania udzielamy gwarancji w przypadku wad, które wystąpiły z naszej przyczyny. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę wyrobu lub dostarczenie nowego wolnego od wad.

2. Gwarancja ważna jest pod następującymi warunkami:
  2.1 Wada lub uszkodzenie zostanie nam niezwłocznie zgłoszone;
  2.2 Otrzymamy możliwość obejrzenia uszkodzonego wyrobu i ustalenia okoliczności jego uszkodzenia;
  2.3 Wyrób jest zamontowany zgodnie z obowiązującymi normami i instrukcjami oraz użytkowany zgodnie z przeznaczeniem;
  2.4 Reklamacja dotycząca „klawiszowania” tj. niewłaściwego przylegania powierzchni współpracujących np. korpusu-pokrywy (kraty)
obrabianych przez nas skrawaniem, obowiązuje tylko i wyłącznie wówczas, jeżeli odnosi się do całości kompletu wyprodukowanego w naszym zakładzie.

3. Gwarancja nie obejmuje ścierania w wyniku normalnej eksploatacji oraz warstwy pokrycia lakierem.
ZARZĄD
Mapa strony|Mapa dojazdu| Gwarancja producenta|Instrukcja montażu włazów|
Instrukcja montażu zestawów naprawczych|Klasyfikacja odlewów

© LMB Odlewnia żeliwa | żeliwo drogowe i kanalizacyjne |