wpust uliczny
SKRZYNKA ULICZNA Z ŻELIWA SZAREGO DO HYDRANTÓW
wg PN-M-74082:1998 /typ 4055/

skrzynka do hydrantów 4055 LMB Poland

"skrzynka do hydrantów 4055 LMB Poland

Mapa strony|Mapa dojazdu| Gwarancja producenta|Instrukcja montażu włazów|Klasyfikacja odlewów

© AGHI  2004-2015