KLASYFIKACJA ODLEWÓW WG PN-EN 124-2:2015

Zwieńczenia wpustów ściekowych i włazy kanałowe są podzielone na następujące klasy: A15, B125, C250, D400, E600, F900

MIEJSCE USYTUOWANIA ODLEWÓW WG EN 124

Grupa 1 (min. Klasa A15)
Powierzchnie przeznaczone wyłącznie dla pieszych i rowerzystów.

Grupa 2 (min. Klasa B125)
Drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie równorzędne, parkingi lub tereny parkowania samochodów osobowych.

Grupa 3 (min. Klasa C250)
Dotyczy tylko zwieńczeń wypustów ściekowych usytuowanych przy krawężnikach; w obszarze mierzonym od ściany krawężnika; może sięgać w tor ruchu maksimum 0,5m
i w drogę dla pieszych maksimum 0,2m.

Grupa 4 (min. Klasa D400)

Jezdnie dróg (również ciągi pieszo-jezdne), utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe, dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych.

Grupa 5 (min. Klasa E600)
Powierzchnie poddane dużym naciskom od kół np.: rampy, pasy startowe.

Grupa 6 (min. Klasa F900)
Powierzchnie poddane szczególnie dużym naciskom od kół np. pasy startowe.

Mapa strony|Mapa dojazdu| Gwarancja producenta|Instrukcja montażu włazów|
Instrukcja montażu zestawów naprawczych|Klasyfikacja odlewów

© LMB Odlewnia żeliwa | żeliwo drogowe i kanalizacyjne |