Lokalizacja: ul. Zielona 26, 26-200 KOŃSKIE
tel. 41 372 7844 tel.\fax 41 372 6667 Sprzedaż: 782 614 431 lub 782 613 621
lmb@lmb-odlewnia.com

Nowoczesna analiza składu żeliwa

Nowoczesna analiza składu żeliwa

Mając na uwadze utrzymanie jak najwyższych standardów naszych odlewów zakupiliśmy nowy spektrometr do analizy składu chemicznego żeliwa.

SPECTROMAXx

Nieustanny postęp technologiczny odbywa się także w dziedzinie analizy pierwiastków chemicznych w celu uzyskania jak największej precyzji w procesie ich identyfikacji. Skład chemiczny żeliwa ma bardzo duży wpływ na jego późniejsze właściwości, dlatego też w tej dziedzinie współpracujemy z firmą Spectro Poland która jest liderem aparatury spektralnej na polskim rynku.

Zdecydowaliśmy się na zakup spektrometru typu SPECRTOMAXx w którym innowacyjny generator plazmowy wzbudza pierwiastki do świecenia a wygenerowane w ten sposób światło jest mierzone w specjalnych optykach które jako detektory wykorzystują nowoczesne matryce CCD.