Lokalizacja: ul. Zielona 26, 26-200 KOŃSKIE
tel. 41 372 7844 tel.\fax 41 372 6667
lmb@lmb-odlewnia.com

O firmie

Zakład Odlewniczy „Lefek-Miler-Banasik” sp. z o.o. działa na polskim rynku od 1989 roku. W spółkę z o.o. przekształciliśmy się w 2001 roku. Jesteśmy firmą z wyłącznie polskim kapitałem.

Nasza zdolność produkcyjna w roku aktualnie wynosi około 8000 ton odlewów z żeliwa szarego EN-GJL-200 wg PN-EN 1561, głównie w asortymentach: włazy kanałowe – 70000 kpl., wpusty uliczne – 15000 kpl., skrzynki uliczne 55000 kpl.
Wyroby produkowane w naszej odlewni są zgodne z normą PN-EN, co potwierdzają certyfikaty wydane przez Biuro Certyfikacji i Normalizacji Instytutu Odlewnictwa w Krakowie na poszczególne wyroby.
Żeliwo drogowe i kanalizacyjne topione jest w żeliwiaku o kilku rzędach dysz z dopalaniem i chłodzeniem gazów wylotowych (Patent nr 197600, własność LMB)
Doświadczona i wykwalifikowana kadra laboratorium, w ramach Systemu Kontroli Jakości dokonuje regularnej analizy żeliwa, mas formierskich, oznacza klasę betonu oraz kontroluje przestrzeganie technologii (odlewanie kokilowe, półkokilowe, na formierkach, obróbka skrawaniem produkowanych wyrobów). Pozwala to utrzymać dobrą jakość odlewów, co przejawia się brakiem reklamacji.

Współpracujemy z kilkudziesięcioma stałymi odbiorcami naszych wyrobów.
W 2010 roku uruchomiliśmy nowoczesny zakład produkcyjny w Dyszowie (obok istniejącego) o znacznie większych zdolnościach produkcyjnych.

Głównym atutem zakładu są jednak kompetentni pracownicy, dzięki którym zakład stale się rozwija, ciągle uruchamiamy nowe wyroby na potrzeby naszych odbiorców, a wiele z nich jest zgłaszanych do Urzędu Patentowego jako wzory przemysłowe, wynalazki i patenty.
Działania te powodują, że ciągle jesteśmy konkurencyjni i znani wśród odbiorców nie tylko w Polsce.

Zapraszając do współpracy gwarantujemy dobrą jakość odlewów, terminową realizację zamówień oraz konkurencyjne ceny