Lokalizacja: ul. Zielona 26, 26-200 KOŃSKIE
tel. 41 372 7844 tel.\fax 41 372 6667
lmb@lmb-odlewnia.com

O odlewach 1

WŁAZY KANAŁOWE Z ŻELIWA SZAREGO

Produkujemy je od początku istnienia Zakładu Odlewniczego „Lefek-Miler-Banasik”, a więc od 1989 roku. Na rynek polski trafiło kilkaset tysięcy wyprodukowanych przez nas włazów. Mamy doświadczenie w tej dziedzinie i wiele wniosków, którymi chcielibyśmy się z Państwem podzielić. 

  1. Przez pierwsze dziesięć lat produkowaliśmy włazy wg Polskich Norm, które szczegółowo narzucały konstrukcję wyrobu, jego gabaryty, tolerancje wymiarowe i materiał. Aktualnie obowiązującą normą jest PN-EN 124-2:2015, a nasze wyroby spełniają wszystkie warunki w niej zawarte. Nie narzuca ona obligatoryjnie konstrukcji odlewu, jego gabarytów (stąd tyle rodzajów włazów), a tylko podział na klasy, materiał wyrobu, głębokość posadowienia pokrywy, tolerancje wymiarowe oraz przeznaczenie włazów poszczególnych klas.
  2. Włazy poszczególnych producentów mogą znacząco różnić się od siebie wymiarami zewnętrznymi, zachowując jednocześnie nakazy normy PN-EN 124-2:2015. W przypadku konieczności wymiany pokrywy włazu na skutek np. uszkodzenia, może pojawić się problem z dopasowaniem innej pokrywy do zamontowanego korpusu szczególnie jeśli wyrób był importowany.

W naszej odlewni produkujemy włazy z żeliwa szarego oraz żeliwa z wypełnieniem betonowym, których pokrywy pasują do zamontowanych korpusów i mogą być zamiennikami do włazów wyprodukowanych wg Polskich Norm, tj. nawet kilkanaście lat temu.

  1. Produkcja naszych włazów z żeliwa szarego odbywa się w oparciu o obowiązującą normę PN-EN 124-2:2015 (fakt ten potwierdzają CERTYFIKATY).
  2. Dodatkowe nasze atuty to:
  1. Konstrukcja odlewu jest regularnie sprawdzana w ramach badań wytrzymałościowych-niszczących. Zwykle jest tak, że wyprodukowany przez nas właz klasy np. D 400, który musi wytrzymać min. 40 ton nacisku, faktycznie wytrzymuje 60 ton i więcej. Świadczy to o solidności konstrukcji odlewu, przy zachowaniu atrakcyjnej ceny.
  2. Powierzchnie współpracujące włazów (korpus i pokrywa) są poddawane obróbce skrawaniem na tokarkach karuzelowych. Jest to konieczne, aby właz nie „klawiszował”. Zastosowanie uszczelek tłumiących, naszym zdaniem nie jest rozwiązaniem optymalnym i trwałym, ponieważ żywotność uszczelki jest ograniczona. Lepszym rozwiązaniem dla włazów narażonych na intensywne obciążenia jest zastosowanie  przykręcanej pokrywy.
  3. Większa masa pokrywy włazu z żeliwa szarego, wynikająca z jej konstrukcji, stanowi zaletę w czasie jego eksploatacji, bowiem nie „wyleci” ona z gniazda korpusu podczas najechania na nią kołami samochodu. Natomiast włazy z żeliwa sferoidalnego, z uwagi na lżejszą konstrukcję, przez to i mniejszą masę odlewu, muszą posiadać dodatkowe zatrzaski – rygle stabilizujące pokrywę w gnieździe korpusu. Niższa cena włazów z żeliwa sfero nie zawsze jest dobrym kryterium zakupu.
  4. Za wybór odpowiedniej klasy włazu oraz miejsca jego zamontowania odpowiada projektant. Gdy mamy wątpliwość, zawsze wybieramy klasę wyższą. Podstawowym warunkiem, aby właz dobrze spełniał swoje funkcje, jest jego prawidłowy montaż na studzienkach kanalizacyjnych, pokazuje to przykładowa instrukcja montażu na stronie zamieszczona w niniejszym katalogu.

Podczas montażu włazu należy przestrzegać zasady, że beton osiąga pełną wytrzymałość po około 28 dniach.

  1. Malowanie włazów z żeliwa szarego jest także czynnością wyłącznie poprawiającą estetykę odlewu, nie wpływa natomiast na właściwości użytkowe, bowiem żeliwo szare ma strukturę odporną na korozję, a malowanie podnosi tylko cenę wyrobu. Zamontowane włazy nie wymagają konserwacji poprzez malowanie, a w wyniku naturalnego ścierania się w pod wpływem ruchu ulicznego nie widać na nich śladów korozji, nawet pomimo agresywnego środowiska, np. chlorków w zimie.
  2. Wzory użytkowe i przemysłowe oraz szczegóły konstrukcyjne  naszych wyrobów są  zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP.

WŁAZY KANALIZACYJNE Z ŻELIWA I BETONU

W 2005 roku w odpowiedzi na potrzeby rynku uruchomiliśmy produkcję włazów żeliwnych z pokrywami z wypełnieniem betonowym, w klasach B 125, C 250, i D 400.

Ich sprzedaż stale się zwiększa. Cały proces technologiczny łącznie z produkcją betonu i wypełnieniem pokrywy betonem odbywa się w naszym zakładzie.
Współpracujemy w tym zakresie z Zakładem Doświadczalnym Betonu, światowego lidera w produkcji cementu firmy Lafarge. Ponadto posiadamy własne laboratorium oznaczania klasy betonu.
Zlecamy również niezależnym laboratoriom badania dotyczące jakości i parametrów produkowanego betonu takich jak: mrozoodporność, wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość, odporność na środowisko chlorków itp.
Zwieńczeniem naszych wysiłków są CERTYFIKATY Biura Certyfikacji Wyrobów przy Instytucie Odlewnictwa w Krakowie na włazy z żeliwa i betonu.

Spełniają one wszystkie wymagania normy PN-EN 124-2:2015 dotyczące włazów, a ponadto mają następujące zalety:

1. Znacznie zmniejszoną podatność na kradzieże;
2. Niższa cena od włazów pełnych żeliwnych;
3. Pokrywy żeliwne z wypełnieniem betonowym można stosować jako zamiennik do korpusów włazów wcześniej produkowanych w Polsce wg PN;
4. Na życzenie odbiorcy możemy produkować beton w różnych kolorach (standardowo beton barwiony jest w kolorze grafitu);
5.Produkujemy pokrywy z wypełnieniem betonowym, na których opcjonalnie, na życzenie odbiorcy można umieścić logotyp (np. herb miasta). Miejsce na logo jest elementem konstrukcji żeliwnej pokrywy, znajduje się w jej centralnym miejscu i jest czytelne, estetyczne i trwałe. 
6. Wszystkie powierzchnie współpracujące włazów są poddawane obróbce skrawaniem (toczenie).

WŁAZ TELESKOPOWY

Właz teleskopowy jest zintegrowanym elementem stanowiącym zwieńczenie studni teleskopowych 315/315 i 315/400. Istota połą̨czenia teleskopowego polega na tym, aby naprężenia powstałe w wyniku ruchu drogowego, zmian temperaturowych i innych zwią̨zanych z pracą gruntu nie były przenoszone bezpośrednio na kinetę studzienki przy jednoczesnym wyrównaniu powierzchni włazu z powierzchnią gruntu (drogi). Każdy teleskop wyposażony jest w wyprofilowany pierścień gumowy – manszetę uszczelniającą – umożliwiającą elastyczne połączenie rury teleskopowej z rurą wznoszą̨cą̨. Zwień́czenia studzienek teleskopowych zwane włazami teleskopowymi oferowane są w trzech klasach zgodnie z normą PN-EN 124, t.j. A15 – obciążenie max. 1,5 t, B125 – obciąż̨enie max. 12,5 t oraz D400 – obciążęnie max. 40t. Korpus włazu jest trwale połą̨czony z rurą̨ teleskopową z tworzywa PVC trzema śrubami M12, pokrywa żeliwna z zabezpieczeniem przed obrotem w korpusie mocowana do korpusu śrubami. Właz oferowany jest także opcjonalnie bez rury PVC.

WPUSTY ŚCIEKOWE ULICZNE

Podobnie jak włazy dzieli się na następujące klasy: A 15, B 125, C 250, D 400, E 600 i F 900. Obowiązująca norma PN-EN 124-2:2015 określa miejsce przeznaczenia wpustów danej klasy. Za właściwy wybór klasy odpowiedzialny jest projektant.
Zasadniczym zwieńczeniem wpustu ulicznego jest krata, umożliwiająca przepływ wody do wpustu ściekowego. Norma precyzuje, więc wymiary szczelin krat, ich usytuowanie na jezdni względem kierunku ruchu ulicznego, kąt otwarcia krat zamocowanych do korpusu wpustu, materiał wyrobu, tolerancje wymiarowe, oraz powierzchnię odpływu wody, która nie powinna być mniejsza niż 30% powierzchni prześwitu, a szczeliny muszą być równomiernie rozmieszczone nad nią. Powierzchnia odpływu wody powinna być podana w katalogu producenta. Norma natomiast nie określa konstrukcji odlewu wpustu i jego gabarytów, stąd w sprzedaży jest wiele rodzajów wpustów ściekowych.

Przez ostatnie kilkanaście lat istnienia firmy sprzedaliśmy na polski rynek ponad 100 000 wpustów głównie w klasach C 250 i D 400. Nadal produkujemy wpusty ściekowe uliczne 67BK, które spełniają warunki obowiązującej normy PN-EN 124-2:2015 (CERTYFIKATY), jednocześnie gabaryty tych wyrobów są zgodne z dawnymi Polskimi Normami, a zatem kraty ściekowe są zamiennikami do wpustów wyprodukowanych w Polsce nawet wiele lat temu.
W ofercie mamy kilkanaście rodzajów wpustów ściekowych w klasach A 15, C 250, D 400, o różnych wysokościach korpusów, w tym kołnierzowe, bez kołnierza, z ¾kołnierza, z kratą uchylną lub wyjmowaną. Istnieje możliwość zastosowania w naszych wpustach koszy osadczych do wyłapywania zanieczyszczeń.

W odpowiedzi na występujący problem kradzieży krat wpustowych wdrożyliśmy do produkcji najnowszy nasz wyrób. Jest to wpust uliczny 67BK z kratą mocowaną do korpusu za pomocą rygla obrotowego przykręcanego przy użyciu klucza. Utrudnia to znacząco jej kradzież. Jednocześnie ww. kratę z ryglem obrotowym zaleca się stosować do istniejącego zamontowanego korpusu (zgodnego z dawną PN), w miejsce brakującej (np. skradzionej) kraty. Główną zaletą zaproponowanego przez nas rozwiązania są znacznie mniejsze koszty i krótszy czas usprawnienia wpustu. Naprawa, bowiem ogranicza się do włożenia i zaryglowania kraty w korpusie, bez konieczności czasochłonnej wymiany całego kompletu. Nasze unikalne rozwiązanie zostało zgłoszone do Urzędu Patentowego.

W bieżącym roku uruchomiliśmy w klasie D 400 produkcję nowego rodzaju kraty wpustu 67BK z charakterystycznym ryflowaniem
Główne zalety tego rozwiązania to:

– Zabezpieczenie przed przywieraniem do kraty wpustu liści i innych płaskich przedmiotów zasłaniających otwory kraty;
– Spowolnienie przepływu strumienia ścieków nad wpustem powoduje, że większa ilość ścieków wpływa do otworów wpustu;
– Funkcja antypoślizgowa.

Oferujemy Państwu w bardzo atrakcyjnej cenie wpusty krawężnikowo-jezdniowe w klasie C 250, o dwóch wysokościach korpusów 220mm i 250mm (w zależności od wysokości lica krawężnika 120 lub 150mm) o długości 600mm i 500 mm oraz klasie D 400 o wysokości korpusu 220mm (wysokość lica krawężnika 120mm) o długości 500mm.

Powierzchnie współpracujące naszych wyrobów (korpus i krata) są poddawane obróbce skrawaniem (frezowanie).
Jesteśmy otwarci na wnioski i uwagi naszych odbiorców dotyczące wpustów ściekowych i ich konstrukcji. Bowiem posiadamy w tej dziedzinie wieloletnie doświadczenie i wiedzę.

SKRZYNKI ULICZNE DO HYDRANTÓW

W normie określono wymiary skrzynki ulicznej do hydrantu podziemnego o średnicy DN 80. Jest to jeden rodzaj skrzynki. Produkowane przez nas wyroby spełniają wszystkie kryteria w/w normy, co potwierdza CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Z NORMĄ.

A oto podstawowe dane o naszych skrzynkach:

1. Materiał; kadłub i pokrywa wykonane są z żeliwa szarego o wytrzymałości Rm minimum 200 MPa wg PN-EN 1561
2. Sworzeń i uchwyt pokrywy wykonujemy ze stali węglowej, a opcjonalnie uchwyt i sworzeń wykonujemy ze stali nierdzewnej (za dodatkową opłatą)
3. Uchwyt w pokrywie jest wtopiony w odlew, a sworzeń trwale zamocowany w pokrywie (poprzez zanitowanie na stożku).
4. Na powierzchni zewnętrznej pokrywy znajduje się napis HYDRANT i znak wytwórcy lub na życzenie klienta inne napisy.
5. Wyrób nasz spełnia w zasadniczych wymiarach i wymaganiach kryteria ujęte w normie DIN/4055/.
6. Rocznie produkujemy ok. 15 000 kpl w/w skrzynek.

SKRZYNKI ULICZNE STOSOWANE W INSTALACJACH WODNYCH I GAZOWYCH

W normie określono odmiany i wymiary skrzynek ulicznych stosowanych do sterowania armaturą zainstalowaną na podziemnych rurociągach wody i gazu. 

Skrzynki uliczne w zależności od konstrukcji dzielą się na trzy rodzaje: 

A – z kołnierzem kwadratowym i pokrywą okrągłą 
B – z kołnierzem okrągłym i pokrywą okrągłą 
C – z kołnierzem kwadratowym i pokrywą kwadratową 

Produkujemy skrzynki rodzaju B, które spełniają wszelkie wymagania niniejszej normy, co potwierdza CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Z NORMĄ A oto podstawowe dane o naszych wyrobach; 
1. Materiał; korpus i pokrywa wykonane z żeliwa o wytrzymałości Rm minimum 200 MPa wg PN-EN 1561 
2. Uchwyt pokrywy i sworzeń wykonany ze stali węglowej St0, a opcjonalnie uchwyt i sworzeń wykonujemy ze stali nierdzewnej (za dodatkową opłatą) 
3. Uchwyt pokrywy jest wtopiony w odlew a sworzeń trwale zamocowany w pokrywie (zanitowany na stożku). 
4. Na powierzchni zewnętrznej pokrywy skrzynki są napisy „W”, lub „G” lub inne na życzenie zamawiającego. 
5. Nasze wyroby w zasadniczych wymiarach i wymaganiach spełniają kryteria wg normy DIN/4056/. Dodatkowo wykonujemy badania wytrzymałościowe skrzynek, które nie są obowiązkowe wg PN. 
6. Rocznie produkujemy ok. 50 000 kpl w/w wyrobów.

STOPNIE DO STUDZIENEK WŁAZOWYCH

W normie ustalono ogólne wymagania i metody badań stopni, które są stosowane w studzienkach włazowych i innych komorach przeznaczonych do wchodzenia ludzi.
Określone są też kryteria użytkowe dotyczące mechanicznej stabilności i wytrzymałości niezbędnej do ochrony przed upadkiem, oraz zawarto odpowiednie metody badań i ocenę ich zgodności z PN-EN 13101.
Wytwarzane przez nas stopnie spełniają wszystkie wymogi w/w normy, co potwierdzają CERTYFIKATY ZGODNOŚCI Z NORMĄ.
Produkujemy „stopnie pojedyncze” wg normy są to stopnie jednakowego typu, osadzone w sposób uporządkowany, wykonane tak, że możliwe jest ich uchwycenie tylko jedną ręką lub oparcie na nich tylko jednej stopy. W typie „C” pozioma płaszczyzna stopnia z dowolnego profilu z profilowaną powierzchnią, bez obrzeża.
Materiał – żeliwo szare (z grafitem płatkowym) wg PN-EN 1561
W sprzedaży mamy cztery odmiany stopni włazowych typu „C” 

1. Stopień pojedynczy do wbetonowania typ „C” odmiana „A” 
2. Stopień pojedynczy do wmurowania typ „C” odmiana „B” 
3. Stopień pojedynczy do wbetonowania typ „C” wg „DIN 1211-E” 
4. Stopień pojedynczy do przykręcania wg „DIN 1212-G”

Każdy wyrób jest oznakowany zgodnie z wymogami normy.
Rocznie produkujemy ok. 30000szt. Stopni do studzienek włazowych.

ZESTAW MONTAŻOWY SKRZYNKI DO ZASUW 4056

Służy do szybkiego i trwałego obsadzenia skrzynki do zasuw w nawierzchni jezdni (betonowej, asfaltowej lub z kostki brukowej) podczas jej pierwszego montażu lub awaryjnej wymiany. 
Zestaw można również montować poza pasem drogowym. Szczególnie polecany jest do nawierzchni z kostki betonowej – place, parkingi i drogi. 

Solidna konstrukcja skrzynki z żeliwa szarego (EN GJL-200 wg PN-EN 1561) trwale zespolonej z żelbetonową obudową C35/45 sprawia, że zestaw wytrzymuje obciążenia klasy D400 wg PN-EN 124-2:2015 Pokrywa skrzynki standardowo malowana jest na kolor czarny, na zamówienie może być malowana na kolor żółty (instalacje gazowe) lub niebieski (instalacje wodociągowe) bądź niemalowana (surowa). UWAGA: Powyższy asortyment stanowi wzór przemysłowy prawnie chroniony

WPUST ULICZNY ŚCIEKOWY DUŻY (GÓRSKI) 87 BK

Klasy C250 lub D400 z żeliwa szarego zgodny z Normą PN-EN 124-2:2015. Wpust posiada długość 800 mm i głębokość osadzenia 70 mm oraz wysokość korpusu 150 mm. Wysokość korpusu jak i głębokość osadzenia kraty są takie same jak w dotychczas produkowanych wpustach typu 67 BK. 

1. Wpust 87 BK jest przeznaczony do montażu w jezdniach (placach) zlokalizowanych w rejonach, gdzie występuje duża ilość opadów, a także w rejonach górzystych gdzie ze względu na ukształtowanie terenu występują spiętrzenia wód opadowych w miejscach odbioru wody do kanalizacji deszczowej. Wpust 87 BK posiada powierzchnię odbioru wody około 1,6 razy większą niż wpust 67BK tj. ok. 1600 cm2 . 

2. Na powierzchni kraty wpustu są rozmieszczone symetrycznie ryfle w postaci ostrosłupów prawidłowych ściętych o podstawie kwadratowej 15x15mm i wysokości 2-5mm. Występy (ryfle) mają kilka istotnych funkcji, a mianowicie: 
– powodowanie zawirowań (refrakcji) w przepływającym strumieniu wody opadowej, co spowalnia jej przepływ na powierzchni kraty wpustu, zwiększając w ten sposób ilość wody odbieranej przez wpust do kanalizacji; 
– funkcja antypoślizgowa dla pojazdów przejeżdżających po kracie wpustu, przy jednoczesnym niskim poziomie generowanego hałasu w porównaniu do rozwiązań innych producentów; 
– zapobieganie osadzaniu się i przywieraniu zanieczyszczeń m.in. liści, kawałków folii itp. do kraty wpustu co obniża wówczas jego skuteczność. 

3. Wpust 87BK jest przystosowany do zastosowania osadnika zanieczyszczeń największego ze stosowanych dotychczas w instalacjach kanalizacji deszczowej. 

4. Krata wpustu jest połączona z korpusem za pomocą zawiasu opartego na śrubie ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej, co umożliwia ewentualną wymianę jednego z uszkodzonych elementów np. kraty, bez ingerencji w obsadzenie korpusu w jezdni; 

5. Krata wpustu po stronie przeciwległej do zawiasu posiada blokadę w postaci rygla uniemożliwiającą przypadkowe jego otwarcie.