OŚWIADCZENIE PRODUCENTA1. Wszystkie wymiary na rysunkach są podane w mm, masy odlewów określone zostały na podstawie wartości średnich.

2. Zastrzegamy sobie prawo do udoskonaleń i zmian konstrukcyjnych naszych wyrobów.

3. Za decyzję - jakiej klasy odlewy i gdzie powinny być zamontowane odpowiada projektant. Zwykle w przypadkach budzących wątpliwości należy zawsze wybierać klasę wyższą.

4. Nasze wyroby oznaczone są logo firmy (zastrzeżone w Urzędzie Patentowym), oraz datą produkcji, co pozwala na szybką ich identyfikację w przypadku procedury reklamacyjnej.

5. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa co do treści tekstu, kopiowania Certyfikatów oraz rysunków zawartych na naszych stronach www i katalogu.

ZARZĄD

Mapa strony|Mapa dojazdu| Gwarancja producenta|Instrukcja montażu włazów|
Instrukcja montażu zestawów naprawczych|Klasyfikacja odlewów

© LMB Odlewnia żeliwa | żeliwo drogowe i kanalizacyjne |