Lokalizacja: ul. Zielona 26, 26-200 KOŃSKIE
tel. 41 372 7844 tel.\fax 41 372 6667 Sprzedaż: 782 614 431 lub 782 613 621
lmb@lmb-odlewnia.com

Rozszerzenie certyfikatu

Rozszerzenie certyfikatu

Dzień dobry.

Chcieliśmy Państwa poinformować że z dniem 31.03.2020 przedłużyliśmy Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 030-UWB-05/17 na zgodność z normą PN-EN 124-2:2015-2 na kolejne 3 lata.

Korzystając z okazji rozszerzyliśmy zakres certyfikatu o nowe produkty:

Zwieńczenia studzienek włazowych z żeliwa szarego

Aby spełnić warunek kiedy wymagana jest waga kompletu powyżej 100 kg do zwieńczeń studzienek włazowych z żeliwa szarego (włazy żeliwne) w klasie D400 dodaliśmy następującą pozycję:

1. Zwieńczenie studzienek włazowych z żeliwa szarego klasy D400 z korpusem Ø 780 mm, H 115 mm, pokrywa przykręcana 2 ryglami, opcja: wkładka tłumiąca.

Zwieńczenia studzienek włazowych z żeliwa szarego i betonu

Więcej nowości dodaliśmy w zwieńczeniach studzienek włazowych z żeliwa szarego  i betonu (włazy żeliwno-betonowe) w klasie D400:

1. Zwieńczenie studzienek włazowych z żeliwa szarego i betonu klasy D400 z korpusem Ø 760 mm, H 150 mm, pokrywa wypełniona betonem, przykręcana 2 ryglami z zabezpieczeniem przed obrotem, opcja: wkładka tłumiąca.

Do tej pory mieliśmy w ofercie tylko pokrywę przykręcaną z korpusem H115 mm.

Dodaliśmy również pokrywy o głębokości osadzenia i podparcia 50 mm:

2. Zwieńczenie studzienek włazowych z żeliwa szarego i betonu klasy D400 z korpusem Ø 720 mm, H 150 mm, pokrywa wypełniona betonem, o głębokości osadzenia i podparcia 50 mm.

3. Zwieńczenie studzienek włazowych z żeliwa szarego i betonu klasy D400 z korpusem Ø 760 mm, H 115 mm, pokrywa wypełniona betonem, o głębokości osadzenia i podparcia 50 mm, opcja: wkładka tłumiąca, zabezpieczenie przed obrotem.

4. Zwieńczenie studzienek włazowych z żeliwa szarego i betonu klasy D400 z korpusem Ø 760 mm, H 150 mm, pokrywa wypełniona betonem, o głębokości osadzenia i podparcia 50 mm, opcja: wkładka tłumiąca, zabezpieczenie przed obrotem.

Rozszerzyliśmy także ofertę pokryw wypełnionych betonem z wyspą pod logo o pokrywy przykręcane:

5. Zwieńczenie studzienek włazowych z żeliwa szarego i betonu klasy D400 z korpusem Ø 760 mm, H 115 mm, pokrywa wypełniona betonem z wyspą pod logo, przykręcana 2 ryglami z zabezpieczeniem przed obrotem, opcja: wkładka tłumiąca.

6. Zwieńczenie studzienek włazowych z żeliwa szarego i betonu klasy D400 z korpusem Ø 760 mm, H 150 mm, pokrywa wypełniona betonem z wyspą pod logo, przykręcana 2 ryglami z zabezpieczeniem przed obrotem, opcja: wkładka tłumiąca.

Zestawy naprawcze

W ofercie zestawów naprawczych także dodaliśmy pozycję z pokrywą wypełnioną betonem z wyspą pod logo

1. Zwieńczenie studzienek włazowych z żeliwa szarego i betonu klasy D400 zestaw naprawczy, korpus H 80 mm w płycie betonowej H 150 mm, pokrywa wypełniona betonem z wyspą pod logo z wkładką tłumiącą z zabezpieczenie przed obrotem.

Zwieńczenia wpustów ściekowych z żeliwa szarego

Ostatnią nowością która pojawiła się w naszej ofercie jest wpust krawężnikowo-jezdniowy w klasie D400 o szerokości pokrywy 110 mm.

1. Zwieńczenie wpustów ściekowych z żeliwa szarego klasy D400 krawężnikowo jezdniowy o długości500 mm, korpus H220/100 mm do krawężnika H 120 mm, pokrywa o szerokości 110 mm i krata na zawiasach.

Chociaż norma określa że w obszarze w którym montowane są tego rodzaju wpusty wystarczy klasa C250 to jednak decyzja jakiej klasy wpust ma zostać zamontowany należy do inwestora i dla bezpieczeństwa inwestor może wybrać klasę wyższą, dlatego w naszej ofercie mamy wpusty krawężnikowo jezdniowe klasy C250, wpusty krawężnikowo jezdniowe klasy C250 z kratą klasy D400 oraz wpusty krawężnikowo jezdniowe klasy D400.

Dodatkowo w tym miejscu chcielibyśmy zaznaczyć że oferowane przez nas wpusty krawężnikowo jezdniowe z pokrywą klasy C250 i kratą klasy D400 zgodnie z normą należy traktować jako klasę C250 jedynie wzmocnioną kratą klasy D400 (norma wyraźnie mówi że klasę całego zwieńczenia określa najmniejsza klasa zastosowanego elementu).

W najbliższym czasie wszystkie te zmiany zostaną wprowadzone na naszej stronie w następującej kolejności:

1. Uaktualnienie strony o nowe produkty – wstawienie nowych kart katalogowych i Krajowych Deklaracji Właściwości Użytkowych

2. Uaktualnienie pozostałych Krajowych Deklaracji Właściwości Użytkowych (zmianie uległa nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej i numer certyfikatu)

3. Uaktualnienie pozostałych kart katalogowych (tu jedynie zmianą uległ numer certyfikatu)