wpust uliczny
SKRZYNKA ULICZNA Z ŻELIWA SZAREGO DO ZASUW
wg PN-M-74081:1998 RODZAJ B   /typ 4056/

skrzynka do zasuw 4056 LMB Poland

skrzynka do zasuw 4056 LMB Poland

Mapa strony|Mapa dojazdu| Gwarancja producenta|Instrukcja montażu włazów|Klasyfikacja odlewów

© AGHI  2004-2015