Lokalizacja: ul. Zielona 26, 26-200 KOŃSKIE
tel. 41 372 7844 tel.\fax 41 372 6667 Sprzedaż: 782 614 431 lub 782 613 621
lmb@lmb-odlewnia.com

O firmie

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Zakład Odlewniczy „Lefek-Miler-Banasik” sp. z o.o. działa na polskim rynku od 1989 roku, a więc już ponad 30 lat. W spółkę z o.o. przekształciliśmy się w 2001 roku. Jesteśmy firmą wyłącznie z polskim kapitałem.

Aktualnie zatrudniamy ok. 80 pracowników. Nasza zdolność produkcyjna w roku aktualnie wynosi około 2300 ton odlewów z żeliwa szarego EN-GJL-200 wg PN-EN 1561, głównie w asortymentach:

zwieńczenia studzienek włazowych pełno żeliwne i żeliwne z wypełnieniem betonowym – 16485kpl.,

zwieńczenia wpustów ściekowych ulicznychi krawężnikowo – jezdniowych– 7850kpl.,

zwieńczenia studzienek teleskopowych Ø315 mm – 620kpl.

skrzynki uliczne do zasuw i hydrantu – 5900 kpl.

stopnie do studzienek włazowych – 3000 szt.

 

Nasze wyroby są zgodne z odpowiednimi normami PN-EN, co potwierdzają CERTYFIKATY wydane przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny na poszczególne grupy wyrobów.

W naszej odlewni produkujemy włazy z żeliwa szarego, żeliwa szarego i betonu o średnicy Ø640 mm, oraz wpusty ściekowe typu 67BK których pokrywy lub kraty mogą być zamiennikami do włazów lub wpustów wyprodukowanych wg Polskich Norm, nawet kilkadziesiąt lat temu. Jednak nie zalecamy takiej praktyki ponieważ powierzchnie przylegania mogą być wypracowane i powodować „klawiszowanie” hałas czego w takim przypadku nie obejmuje gwarancja.

 Żeliwo drogowe i kanalizacyjne topione jest w żeliwiaku o kilku rzędach dysz z dopalaniem i chłodzeniem gazów wylotowych (Patent nr 197600, własność LMB). Doświadczona i wykwalifikowana kadra laboratorium, w ramach Zakładowego Systemu Zarządzania Jakością dokonuje regularnej analizy żeliwa, mas formierskich, oznacza klasę betonu oraz kontroluje przestrzeganie technologii (odlewanie kokilowe, półkokilowe, na formierkach, obróbka skrawaniem produkowanych wyrobów). Pozwala to utrzymać dobrą jakość odlewów, co przejawia się brakiem reklamacji.

Głównym atutem zakładu są jednak kompetentni pracownicy, dzięki którym zakład stale się rozwija, ciągle uruchamiamy nowe wyroby na potrzeby naszych odbiorców, a wiele z nich jest zgłaszanych do Urzędu Patentowego jako wzory przemysłowe, wynalazki i patenty.

Na wielu naszych włazach mamy możliwość umieszczenia herbu, logo lub napisu wg wzoru zamawiającego.

Współpracujemy z kilku dziesięcioma stałymi odbiorcami naszych wyrobów.

Jesteśmy otwarci na wnioski i uwagi naszych odbiorców dotyczące naszych wyrobów, bowiem posiadamy w tej dziedzinie wieloletnie doświadczenie i wiedzę oraz możemy lepiej dostosować się do potrzeb naszych klientów.

Działania te powodują, że ciągle jesteśmy konkurencyjni i znani wśród odbiorców nie tylko w Polsce.

Zapraszając do współpracy gwarantujemy dobrą jakość odlewów, terminową realizację zamówień oraz konkurencyjne ceny.

ZARZĄD              

Końskie, październik 2020 rok