Lokalizacja: ul. Zielona 26, 26-200 KOŃSKIE
tel. 41 372 7844 tel.\fax 41 372 6667 Sprzedaż: 782 614 431 lub 782 613 621
lmb@lmb-odlewnia.com

O odlewach

Nasze odlewy:

 1. Zwieńczenia studzienek włazowych – Włazy kanałowe
 2. Zwieńczenia wpustów ściekowych – Wpusty kanałowe
 3. Skrzynka uliczna do hydrantu
 4. Skrzynki do zasuw w instalacjach wodnych i gazowych
 5. Zwieńczenia studzienek teleskopowych
 6. Zestaw naprawczy drogowy
 7. Zestaw montażowy skrzynki ulicznej do zasuw 4056
 8. Stopnie do studzienek włazowych
 9. Pierścienie dystansowe

Zwieńczenia studzienek włazowych – Włazy kanałowe

Zakład Odlewniczy „Lefek-Miler-Banasik” sp. z o.o. działa na polskim rynku od 1989 roku, a więc już ponad 30 lat. Na rynek polski trafiło kilkaset tysięcy wyprodukowanych przez nas włazów. Mamy doświadczenie w tej dziedzinie i wiele wniosków, którymi chcielibyśmy się z Państwem podzielić.

 1. Przez pierwsze dziesięć lat produkowaliśmy włazy wg Polskich Norm, które szczegółowo narzucały konstrukcję wyrobu, jego gabaryty, tolerancje wymiarowe i materiał.Aktualnie obowiązującą normą jest PN-EN 124-1:2015 „Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Część 1: Definicje klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, właściwości użytkowe i metody badań” dalsze jej części odnoszą się do materiałów z jakich produkowane są zwieńczenia. Nasze wyroby produkowane są wg PN-EN 124-2:2015 „Część 2: Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych wykonane z żeliwa”,i spełniają wszystkie warunki w niej zawarte. Nie narzuca ona obligatoryjnie konstrukcji odlewu, jego gabarytów (stąd tyle rodzajów włazów), a tylko podział na klasy, materiał wyrobu, głębokość osadzenia pokrywy, tolerancje wymiarowe oraz przeznaczenie włazów poszczególnych klas dlatego włazy poszczególnych producentów mogą znacząco różnić się od siebie wymiarami zewnętrznymi, zachowując jednocześnie nakazy normy PN-EN 124-1:2015. W przypadku konieczności wymiany pokrywy włazu na skutek np. uszkodzenia, może pojawić się problem z dopasowaniem innej pokrywy do zamontowanego korpusu szczególnie jeśli wyrób był importowany.

            W naszej odlewni produkujemy włazy z żeliwa szarego oraz żeliwa szarego z wypełnieniem betonowym o średnicy Ø640 mm, których pokrywy mogą być zamiennikami do włazów wyprodukowanych wg Polskich Norm,  nawet kilkadziesiąt lat temu. Jednak nie zalecamy takiej praktyki ponieważ powierzchnie przylegania mogą być wypracowane i powodować „klawiszowanie” hałas czego w takim przypadku nie obejmuje gwarancja.

 1. Za wybór odpowiedniej klasy włazu oraz miejsca jego zamontowania odpowiada projektant. Gdy mamy wątpliwość, zawsze wybieramy klasę wyższą. Podstawowym warunkiem, aby właz dobrze spełniał swoje funkcje, jest jego prawidłowy montaż na studzienkach kanalizacyjnych, pokazuje to przykładowa instrukcja montażu która jest do pobrania z naszej strony oraz jest dodawana do każdego zamówienia.
 2. Posiadamy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych oraz Zakładowy System Zarządzania Jakością potwierdzający że produkcja naszych włazów z żeliwa szarego odbywa się w oparciu o obowiązujące normy PN-EN 124-1:2015 i PN-EN 124-2:2015
 3. Konstrukcja odlewów jest regularnie sprawdzana w ramach badań wytrzymałościowo-niszczących. Zwykle jest tak, że wyprodukowany przez nas właz klasy np. D400, który musi wytrzymać min. 40 ton nacisku, faktycznie wytrzymuje 45ton i więcej. Świadczy to o solidności konstrukcji odlewu, przy zachowaniu atrakcyjnej ceny.
 4. Większa masa pokrywy włazu z żeliwa szarego, wynikająca z jej konstrukcji, stanowi zaletę w czasie jego eksploatacji, bowiem nie „wyleci” ona z gniazda korpusu podczas najechania na nią kołami samochodu. Natomiast włazy z żeliwa sferoidalnego, z uwagi na lżejszą konstrukcję, przez to i mniejszą masę odlewu,muszą posiadać dodatkowe zatrzaski – rygle stabilizujące pokrywę w gnieździe korpusu. Niższa cena włazów z żeliwa sfero nie zawsze jest dobrym kryterium zakupu.
 5. Powierzchnie współpracujące włazów (korpus i pokrywa) są poddawane obróbce skrawaniem na tokarkach karuzelowych. Jest to konieczne, aby właz nie „klawiszował”. Zastosowanie uszczelek tłumiących, naszym zdaniem nie jest rozwiązaniem optymalnym i trwałym, ponieważ żywotność uszczelki jest ograniczona, jednak uwzględniając zapotrzebowanie rynku posiadamy i takie rozwiązanie w naszej ofercie.Lepszym rozwiązaniem dla włazów narażonych na intensywne obciążenia jest zastosowanie włazów z pokrywą przykręcaną.
 6. W miejscach narażonych na szczególnie intensywny ruch zalecamy stosować włazy z pokrywą przykręcaną która gwarantuje ciche i stabilne użytkowanie przez długi okres eksploatacji. Jako standard w naszych włazach stosujemy śruby i zawleczki ze stali nierdzewnej oraz zabezpieczenie pokrywy przeciw obrotowi w korpusie a na życzenie klienta możemy również zastosować wkładkę tłumiącą.
 7. Malowanie włazów z żeliwa szarego jest także czynnością wyłącznie poprawiającą estetykę odlewu, nie wpływa natomiast na właściwości użytkowe, bowiem żeliwo szare ze względu na dużą obecność węgla koroduje tylko powierzchniowo, korozja nie przenika w głąb materiału, a malowanie podnosi tylko cenę wyrobu. Zamontowane włazy nie wymagają konserwacji poprzez malowanie, a w wyniku naturalnego ścierania się w pod wpływem ruchu ulicznego nie widać na nich śladów korozji, nawet pomimo agresywnego środowiska, np. chlorków w zimie.
 8. Wzory użytkowe i przemysłowe  oraz szczegóły konstrukcyjne  naszych wyrobów są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP.

Jesteśmy otwarci na wnioski i uwagi naszych odbiorców dotyczące włazów i ich konstrukcji. Bowiem posiadamy w tej dziedzinie wieloletnie doświadczenie i wiedzę oraz możemy lepiej dostosować się do potrzeb naszych klientów.

Zapraszamy Państwa do zakupu naszych włazów, bowiem produkujemy je profesjonalnie od ponad 30 lat.

Włazy żeliwne

Zwieńczenia studzienek włazowych z żeliwa szarego produkujemy od początku istnienia Zakładu Odlewniczego „Lefek-Miler-Banasik”, a więc od 1989 roku.

 1. Aktualna wersja normy szczegółowiej określa odporność na poślizg co wymusza zapewnienie możliwości odpływu wody z górnej powierzchni pokrywy co skutkuje modyfikacją dotychczasowych wzorów pokryw, zdecydowaliśmy się na poprzecinanie i uwypuklenie dotychczasowej kratki.
 2. Posiadamy szeroki wybór włazów: standardowych jak i wentylowanych, obie w wersjach zwykłych i przykręcanych.
 3. Na większości włazów oferujemy możliwość umieszczenia, w centralnej części pokrywy herbu lub logo. W zależności od rodzaju pokrywy mamy możliwość umieszczenia logo w polu: okrągłym, kwadratowym lub na całej powierzchni.
 4. Wzory użytkowe i przemysłowe  oraz szczegóły konstrukcyjne  naszych wyrobów są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP.

Włazy z wypełnieniem betonowym

            W 2005 roku w odpowiedzi na potrzeby rynku uruchomiliśmy produkcję włazów żeliwnych z pokrywami z wypełnieniem betonowym, w klasach B 125, C 250, i D 400.

            Ich sprzedaż stale się zwiększa. Cały proces technologiczny łącznie z produkcją betonu i wypełnieniem pokrywy betonem odbywa się w naszym zakładzie.

            Współpracujemy w tym zakresie z Zakładem Doświadczalnym Betonu,światowego lidera w produkcji cementu firmy Lafarge. Ponadto posiadamy własne laboratorium oznaczania klasy betonu.

            Zlecamy również niezależnym laboratoriom badania dotyczące jakości i parametrów produkowanego betonu takich jak: mrozoodporność, wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość, odporność na środowisko chlorków itp.

Posiadamy szeroki wybór włazów: standardowych jak i wentylowanych, obie w wersjach zwykłych i przykręcanych.

            Spełniają one wszystkie wymagania normy PN-EN 124-1:2015-07 dotyczące włazów, a ponadto mają następujące zalety:

 1. Znacznie zmniejszoną podatność na kradzieże;
 2. Niższa cena od włazów pełnych żeliwnych;
 3. Na życzenie odbiorcy możemy produkować beton w różnych kolorach (standardowo beton barwiony jest w kolorze grafitu);
 4. Produkujemy pokrywy z wypełnieniem betonowym, na których opcjonalnie, na życzenie odbiorcy można umieścić logotyp (np. herb miasta). Miejsce na logo jest elementem konstrukcji żeliwnej pokrywy, znajduje się w jej centralnym miejscu i jest czytelne, estetyczne i trwałe.
 5. Mamy możliwość produkcji pokryw szczelnych, bez ciśnieniowych tj. zapobiegających wydostawaniu się przykrych zapachów

Zwieńczenia wpustów ściekowych – Wpusty kanałowe

Zakład Odlewniczy „Lefek-Miler-Banasik” sp. z o.o. działa na polskim rynku od 1989 roku, a więc już ponad 30 lat. Na rynek polski trafiło kilkaset tysięcy wyprodukowanych przez nas wpustów. Mamy doświadczenie w tej dziedzinie i wiele wniosków, którymi chcielibyśmy się z Państwem podzielić.

 1. Przez pierwsze dziesięć lat produkowaliśmy wpusty wg Polskich Norm, które szczegółowo narzucały konstrukcję wyrobu, jego gabaryty, tolerancje wymiarowe i materiał. Aktualnie obowiązującą normą jest PN-EN 124-1:2015 „Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Część 1: Definicje klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, właściwości użytkowe i metody badań” dalsze jej części odnoszą się do materiałów z jakich produkowane są zwieńczenia. Nasze wyroby produkowane są wg PN-EN 124-2:2015 „Część 2: Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych wykonane z żeliwa”, i spełniają wszystkie warunki w niej zawarte. Nie narzuca ona obligatoryjnie konstrukcji odlewu, jego gabarytów (stąd tyle rodzajów wpustów), a tylko podział na klasy, materiał wyrobu, głębokość osadzenia kraty, tolerancje wymiarowe oraz przeznaczenie wpustów poszczególnych klas dlatego wpusty poszczególnych producentów mogą znacząco różnić się od siebie wymiarami zewnętrznymi, zachowując jednocześnie nakazy normy PN-EN 124-1:2015. W przypadku konieczności wymiany kraty włazu na skutek np. uszkodzenia, może pojawić się problem z dopasowaniem innej kraty do zamontowanego korpusu szczególnie jeśli wyrób był importowany.

            W naszej odlewni produkujemy wpusty z żeliwa szarego o wymiarach 590 mm x 390 mm których kraty mogą być zamiennikami do wpustów wyprodukowanych wg Polskich Norm,  nawet kilkadziesiąt lat temu.

 1. Zasadniczą rolą zwieńczeń wpustów ściekowych jest możliwość odprowadzenia wody a ich najistotniejszą częścią jest krata, umożliwiająca przepływ wody do wpustu ściekowego. Norma precyzuje, więc wymiary szczelin krat, ich usytuowanie na jezdni względem kierunku ruchu ulicznego oraz powierzchnię odpływu wody, która nie powinna być mniejsza niż 30% powierzchni prześwitu, a szczeliny muszą być równomiernie rozmieszczone nad nią. Powierzchnia odpływu wody powinna być podana w katalogu producenta.
 2. Za wybór odpowiedniej klasy wpustu oraz miejsca jego zamontowania odpowiada projektant. Gdy mamy wątpliwość, zawsze wybieramy klasę wyższą. Podstawowym warunkiem, aby wpust dobrze spełniał swoje funkcje, jest jego prawidłowy montaż na studzienkach kanalizacyjnych, pokazuje to przykładowa instrukcja montażu która jest do pobrania z naszej strony oraz jest dodawana do każdego zamówienia.
 3. Produkujemy zwieńczenia wpustów ściekowych ulicznych typu 67 BK, 87 BK, krawężnikowo – jezdniowe oraz podwórzowe które spełniają warunki norm PN-EN 124-1:2015 i PN-EN 124-2:2015 co potwierdza Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych
 4. Konstrukcja odlewów jest regularnie sprawdzana w ramach badań wytrzymałościowo-niszczących. Zwykle jest tak, że wyprodukowany przez nas wpust klasy np. D400, który musi wytrzymać min. 40 ton nacisku, faktycznie wytrzymuje 45 ton i więcej. Świadczy to o solidności konstrukcji odlewu, przy zachowaniu atrakcyjnej ceny.
 5. Większa masa kraty wpustu z żeliwa szarego, wynikająca z jej konstrukcji, stanowi zaletę w czasie jego eksploatacji, bowiem nie „wyleci” ona z gniazda korpusu podczas najechania na nią kołami samochodu. Natomiast włazy z żeliwa sferoidalnego, z uwagi na lżejszą konstrukcję, przez to i mniejszą masę odlewu,muszą posiadać dodatkowe zatrzaski – rygle stabilizujące pokrywę w gnieździe korpusu. Niższa cena włazów z żeliwa sfero nie zawsze jest dobrym kryterium zakupu.
 6. Powierzchnie współpracujące wpustów (korpus i krata) są poddawane obróbce skrawaniem na frezarkach. Jest to konieczne, aby wpust nie „klawiszował”.
 7. Do większości naszych wpustów mamy możliwość zamontowania koszy na zanieczyszczenia.
 8. Malowanie wpustów z żeliwa szarego jest także czynnością wyłącznie poprawiającą estetykę odlewu, nie wpływa natomiast na właściwości użytkowe, bowiem żeliwo szare ze względu na dużą obecność węgla koroduje tylko powierzchniowo, korozja nie przenika w głąb materiału, a malowanie podnositylko cenę wyrobu. Zamontowane wpusty nie wymagają konserwacji poprzez malowanie, a w wyniku naturalnego ścierania się w pod wpływem ruchu ulicznego nie widać na nich śladów korozji, nawet pomimo agresywnego środowiska, np. chlorków w zimie.
 9. Wzory użytkowe i przemysłowe  oraz szczegóły konstrukcyjne  naszych wyrobów są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP.

Jesteśmy otwarci na wnioski i uwagi naszych odbiorców dotyczące wpustów ściekowych i ich konstrukcji. Bowiem posiadamy w tej dziedzinie wieloletnie doświadczenie i wiedzę oraz możemy lepiej dostosować się do potrzeb naszych klientów.

Zapraszamy Państwa do zakupu naszych wpustów, bowiem produkujemy je profesjonalnie od ponad 30 lat.

Wpusty ściekowe typ 67 BK

Zwieńczenia wpustów studzienek ściekowych żeliwa szarego produkujemy od początku istnienia Zakładu Odlewniczego „Lefek-Miler-Banasik”, a więc od 1989 roku.

W ofercie mamy kilkanaście rodzajów wpustów ściekowych w klasach C 250, D 400, o różnych wysokościach korpusów, w tym kołnierzowe, bez kołnierza, z ¾ kołnierza, z kratą uchylną, wyjmowaną, lub ryglowaną. Istnieje możliwość zastosowania w naszych wpustach koszy osadczych do wyłapywania zanieczyszczeń.

Kilka lat temu umieściliśmy na życzenie naszych klientów na naszych kratach wypukły wzór.  Główne zalety tego rozwiązania to:

 • Zabezpieczenie przed przywieraniem do kraty wpustu liści i innych płaskich przedmiotów zasłaniających otwory kraty;
 • Spowolnienie przepływu strumienia ścieków nad wpustem powoduje, że większa ilość ścieków wpływa do otworów wpustu;
 • Funkcja antypoślizgowa – choć w głównej mierze rolę tą spełniają odpowiednio rozmieszczone szczeliny w kracie względem kierunku jazdy.

W odpowiedzi na występujący problem „klawiszowania” oraz kradzieży krat wpustowych wdrożyliśmy do produkcji wpust uliczny 67BK z kratą mocowaną do korpusu za pomocą rygla przykręcanego przy użyciu klucza.

Ponadto podobnie jak w przypadku zwieńczeń studzienek włazowych wpusty ryglowane typu 67BK zalecamy stosować tam gdzie występuje intensywne natężenie ruchu lub z biegiem czasu będzie ono wzrastać. Przykręcenie kraty gwarantuje stabilną i cichą eksploatację. Jako standard w naszych wpustach stosujemy śruby i zawleczki ze stali nierdzewnej.

Wpusty ściekowe typ 87 BK „Górski”

Zwieńczenie wpustu ściekowego klasy D400 z żeliwa szarego zgodnego z normą PN-EN 124-2:2015-07. Wpust posiada długość 800 mm i głębokość osadzenia 70 mm oraz wysokość korpusu 150 mm. Wysokość korpusu jak i głębokość osadzenia kraty są takie same jak w dotychczas produkowanych wpustach typu 67 BK. 

 1. Wpust 87 BK jest przeznaczony do montażu w jezdniach (placach) zlokalizowanych w rejonach, gdzie występuje duża ilość opadów, a także w rejonach górzystych gdzie ze względu na ukształtowanie terenu występują spiętrzenia wód opadowych w miejscach odbioru wody do kanalizacji deszczowej. Wpust 87 BK posiada powierzchnię odbioru wody około 1,6 razy większą niż wpust 67BK tj. ok. 1600 cm2
 2. Na powierzchni kraty wpustu są rozmieszczone symetrycznie ryfle w postaci ostrosłupów prawidłowych ściętych o podstawie kwadratowej 15×15 mm i wysokości 2-5 mm. Występy (ryfle) mają kilka istotnych funkcji, a mianowicie: 

– powodowanie zawirowań (refrakcji) w przepływającym strumieniu wody opadowej, co spowalnia jej przepływ na powierzchni kraty wpustu, zwiększając w ten sposób ilość wody odbieranej przez wpust do kanalizacji; 

– funkcja antypoślizgowa dla pojazdów przejeżdżających po kracie wpustu, przy jednoczesnym niskim poziomie generowanego hałasu w porównaniu do rozwiązań innych producentów; 
– zapobieganie osadzaniu się i przywieraniu zanieczyszczeń m.in. liści, kawałków folii itp. do kraty wpustu co obniża wówczas jego skuteczność. 

 1. Wpust 87BK jest przystosowany do zastosowania osadnika zanieczyszczeń największego ze stosowanych dotychczas w instalacjach kanalizacji deszczowej. 
 2. Krata wpustu jest połączona z korpusem za pomocą zawiasu opartego na śrubie ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej, co umożliwia ewentualną wymianę kraty bez ingerencji w obsadzenie korpusu w jezdni; 
 3. Krata wpustu po stronie przeciwległej do zawiasu posiada blokadę w postaci rygla uniemożliwiającą przypadkowe jego otwarcie.

Wpusty ściekowe Krawężnikowo – Jezdniowe

Zwieńczenia wpustów ściekowych krawężnikowo – jezdniowych z żeliwa szarego produkujemy zgodnie z normą PN-EN 124-2:2015-07. Wpusty te ze względu na swoją budowę posiadają dwie wysokości: od podstawy do poziomu jezdni zawsze 100 mm oraz od podstawy/poziomu jezdni w zależności od wymiaru krawężnika: 220/120 mm lub 250/150 mm Nasze wpusty posiadają dwie długość 600 mm i 500 mm. 

Dzięki swojemu umiejscowieniu wpust krawężnikowo – jezdniowy daje możliwość zastosowania pokrywy krawężnikowej z dużymi otworami od strony jezdni co poprawia zdolność odprowadzania wody.

Chociaż norma określa że w obszarze w którym montowane są tego rodzaju wpusty wystarczy klasa C250 to jednak decyzja jakiej klasy wpust ma zostać zamontowany należy do inwestora i dla bezpieczeństwa może on wybrać klasę wyższą co podnosi koszty inwestycji, dlatego w naszej ofercie mamy też wpusty krawężnikowo – jezdniowe klasy C250 wzmocnione w części jezdniowej kratą klasy D400 jednak należy pamiętać że wg normy klasę całego zwieńczenia określa najmniejsza klasa zastosowanego elementu czyli w tym przypadku klasa pokrywy krawężnikowej. Sukcesywnie wprowadzamy wpusty krawężnikowo – jezdniowe w pełnej klasie D400, obecnie posiadamy je w obu wersjach wpustów o długości L=500 mm i wysokości krawężnika H=120 mm

Istnieje możliwość zastosowania w naszych wpustach koszy osadczych do wyłapywania zanieczyszczeń. Ze względu na ograniczenia konstrukcyjne wpust o szerokości krawężnika 110 mm nie posiada takiej możliwości.

Wpusty podwórzowe i podłogowe

Zwieńczenia wpustów podwórzowych z żeliwa szarego produkujemy od początku istnienia Zakładu Odlewniczego „Lefek-Miler-Banasik”, a więc od 1989 roku.

W ofercie mamy kilka rodzajów wpustów podwórzowych klasach A 15, o wysokościach korpusów:

 1. H 80 mm z odpływem na rurę Ø100 mm
 2. H 115 mm
 3. H 150 mm

                Nasze wpusty spełniają wymagania stawiane w normie EN-PN 124-2:2015 co potwierdza Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych wystawiana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966).

                Od kilku lat produkujemy także zwieńczenia wpustów podłogowych z żeliwa szarego typu „francuski” o konstrukcji syfonowej.

                Wpust ten produkujemy w klasie L-15 wg normy EN-PN 1253-1:2015 co potwierdza Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych wystawiana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966).

Skrzynka uliczna do hydrantu

Skrzynki uliczne do hydrantu produkujemy wg PN-M-74082:1998. W normie określono wymiary skrzynki ulicznej do hydrantu podziemnego o średnicy DN 80. Jest to jedyny rodzaj skrzynki. Produkowane przez nas wyroby spełniają wszystkie kryteria w/w normy co potwierdza Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966).

Podstawowe dane o wyrobie:

1.W zasadniczych wymiarach i wymaganiach nasze skrzynki uliczne do hydrantu spełniają kryteria wg normy DIN 4055.

 1. Materiał – żeliwo o wytrzymałości Rm min. 200 MPa wg PN-EN 1561
 2. Możliwość zastosowania korpusu z tworzywa PEHD
 3. Ucho pokrywy i sworzeń wykonany ze stali węglowej St0, a na życzenie klienta ucho i sworzeń wykonujemy ze stali nierdzewnej (za dodatkową opłatą)
 4. Uchwyt pokrywy jest wtopiony w odlew a sworzeń trwale zamocowany w pokrywie (zanitowany na stożku).
 5. Na powierzchni zewnętrznej pokrywy znajduje się napis HYDRANT i znak wytwórcy lub na życzenie klienta inne napisy.
 6. Rocznie produkujemy ok. 1 500 kpl w/w wyrobów.

Skrzynki do zasuw w instalacjach wodnych i gazowych

W naszym zakładzie produkujemy kilka rodzai skrzynek do zasuw różniących się zastosowaniem oraz wymiarami. Zgodność naszych wyrobów z odpowiednimi normami potwierdza Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966)

Podstawowe dane o naszych wyrobach wspólne dla wszystkich oferowanych przez nas skrzynek:

 1. Materiał – żeliwo o wytrzymałości Rm min. 200 MPa wg PN-EN 1561
 2. Możliwość zastosowania korpusu z tworzywa PEHD
 3. Ucho pokrywy i sworzeń wykonany ze stali węglowej St0, a na życzenie klienta ucho i sworzeń wykonujemy ze stali nierdzewnej (za dodatkową opłatą)
 4. Uchwyt pokrywy jest wtopiony w odlew a sworzeń trwale zamocowany w pokrywie (zanitowany na stożku).
 5. Na powierzchni zewnętrznej pokrywy skrzynki są napisy „W”, lub „G”.
 6. Rocznie produkujemy ok. 4 000 kpl w/w wyrobów.

Rodzaje skrzynek:

 1. Skrzynki uliczne do zasuw przeznaczone do instalacji na rurociągach wodnych i gazowychpod jezdniami
  • 4056

W normiePN-M-74081 określono odmiany i wymiary skrzynek ulicznych stosowanych do sterowania armaturą zainstalowaną na podziemnych rurociągach wody i gazu.

Skrzynki uliczne w zależności od konstrukcji dzielą się na trzy rodzaje:

        A- z kołnierzem kwadratowym i pokrywą okrągłą

        B- z kołnierzem okrągłym i pokrywą okrągłą

        C- z kołnierzem kwadratowym i pokrywą kwadratową

Produkujemy skrzynki rodzaju B, które spełniają wszelkie wymagania niniejszej normy oraz w zasadniczych wymiarach i wymaganiach spełniają kryteria wg normy DIN 4056.

Odmiany:

– Wysokość: H270 i H150

– Możliwość umieszczenia logo lub napisów na pokrywce

 1. Skrzynki do zasuw typu lekkiego stosowana w instalacjach wodnych i gazowych
  • 4057-74
  • 4057
  • F149

Zwieńczenia studzienek teleskopowych

Właz lub wpust teleskopowy  jest  zintegrowanym  elementem stanowiącym  zwieńczenie  studni  teleskopowych 315/315  i  315/400. 

            Istota  połączenia  teleskopowego polega na tym, aby naprężenia powstałe w wyniku ruchu drogowego, zmian temperaturowych i innych  związanych z pracą gruntu nie były przenoszone  bezpośrednio  na  kinetę  studzienki  przy  jednoczesnym wyrównaniu powierzchni włazu   z powierzchnią gruntu (drogi).

Każdy teleskop  wyposażony  jest  w  wyprofilowany  pierścień  gumowy  – manszetę  uszczelniającą  –  umożliwiającą  elastyczne  połączenie  rury teleskopowej  z  rurą  wznoszącą.

            Zwieńczenia  studzienek teleskopowych zwane włazami lub wpustami teleskopowymi(w zależności czy zastosujemy pokrywę lub kratę) oferowane są w trzech klasach zgodnie z normą PN-EN 124-1:2015, t.j.  A15 – obciążenie max. 1,5 t, B125  –  obciążenie  max.  12,5  t  oraz  D400  –  obciążenie  max.  40  t.

Korpus  włazu  jest  trwale  połączony  z  rurą  teleskopową  z  tworzywa PVC czterema śrubami M12, pokrywa lub krata żeliwna z zabezpieczeniem przed obrotem w korpusie mocowana jest do korpusu śrubami M8 dla klasy A15 i B125oraz M10 dla klasy D400

Zwieńczenia studzienek teleskopowych oferowane są także opcjonalnie bez rury PVC.

            Posiadamy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych oraz Zakładowy System Zarządzania Jakością potwierdzający że produkcja naszych włazów z żeliwa szarego odbywa się w oparciu o obowiązujące normy PN-EN 124-1:2015 i PN-EN 124-2:2015

Zestaw naprawczy drogowy

Zestaw naprawczy włazu w obudowie betonowej służy do szybkiej naprawy zapadniętych włazów w drogach i do zabudowy w drogach o intensywnym obciążeniu ruchem.

         Zestaw naprawczy to zwieńczenie studzienki włazowej sprefabrykowanej z płytą zbrojoną z betonu klasy XF4 C35/45 której górna powierzchnia stanowi docelowy fragment powierzchni drogowej o wymiarach 950x950x150 mm lub 1000x1000x150 mm. Standardowo w zestawie stosujemy włazy klasy D400 z zabezpieczeniem przed obrotem i wkładką amortyzującą.

W zestawie naprawczym można osadzić dowolną pokrywę klasy D400 Ø640 50/30 dostępną w naszym asortymencie zarówno pełno-żeliwną jak i żeliwną z wypełnieniem betonowym. W obu przypadkach możemy zastosować pokrywy standardowe lub wentylowane w wersji zwykłej bądź przykręcane 2 ryglami.

W przypadku gdy zestaw jest montowany w miejscu gdzie występuje intensywny ruch zalecamy stosować pokrywy przykręcane.

Produkowane przez nas zestawy spełniają wymagania normy EN-PN 124-2:2015 co potwierdza  Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych.

Zestaw montażowy skrzynki ulicznej do zasuw 4056

Zestaw służy do szybkiego i trwałego obsadzenia skrzynki ulicznej do zasuw w nawierzchni jezdni (betonowej, asfaltowej lub z kostki brukowej) podczas jej pierwszego montażu lub awaryjnej wymiany. 

Zestaw można również montować poza pasem drogowym. Szczególnie polecany jest do nawierzchni z kostki betonowej – place, parkingi i drogi. 

Skrzynki wykorzystane w zestawach spełniają wymagania normy PN-M-74081 oraz w zasadniczych wymiarach i wymaganiach spełniają kryteria wg normy DIN 4056.

Solidna konstrukcja skrzynki z żeliwa szarego (EN GJL-200 wg PN-EN 1561) trwale zespolonej z żelbetonową obudową C35/45 sprawia, że zestaw wytrzymuje obciążenia klasy D400 wg PN-EN 124-2:2015 Pokrywa skrzynki standardowo malowana jest na kolor czarny, na zamówienie może być malowana na kolor żółty (instalacje gazowe) lub niebieski (instalacje wodociągowe) bądź niemalowana (surowa).

Zgodność naszych wyrobów z odpowiednimi normami potwierdza Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966).

UWAGA: Powyższy asortyment stanowi wzór przemysłowy prawnie chroniony.

Stopnie do studzienek włazowych

W normie ustalono ogólne wymagania i metody badań stopni, które są stosowane w studzienkach włazowych i innych komorach przeznaczonych do wchodzenia ludzi.

Określone są też kryteria użytkowe dotyczące mechanicznej stabilności i wytrzymałości niezbędnej do ochrony przed upadkiem, oraz zawarto odpowiednie metody badań i ocenę ich zgodności z PN-EN 13101.

Wytwarzane przez nas stopnie spełniają wszystkie wymogi w/w normy.

Do 2023 r. stopnie były produkowane w krajowym systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 1, co przez lata było potwierdzane CERTYFIKATEM ZGODNOŚCI.

W 2023 r. zrezygnowaliśmy z niepotrzebnie generowanych kosztów i zrezygnowaliśmy z Certyfikatu Zgodności ponieważ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. stopnie wymagają jedynie w krajowego systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 4, który nie wymaga udziału jednostki certyfikującej, a jedynie utrzymanie zakładowej kontroli produkcji którą i tak musimy prowadzić w związku z produkcją zwieńczeń studzienek włazowych i ściekowych w krajowym systemie 1.

Zmiana krajowego systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych nie wpłynęła na jakość naszych stopni.

Produkujemy „stopnie pojedyncze” wg normy, osadzone w sposób uporządkowany, wykonane tak, że możliwe jest ich uchwycenie tylko jedną ręką lub oparcie na nich tylko jednej stopy:

Typ „C” tj. pozioma płaszczyzna stopnia z dowolnego profilu z profilowaną powierzchnią, bez obrzeża:

 1. Stopień pojedynczy do wbetonowania typ „C”, odmiana „A”
 2. Stopień pojedynczy do wmurowania typ „C” odmiana „B”
 3. Stopień pojedynczy do wbetonowania typ „C”, wg „DIN 1211-2”

Typ „D” tj. pozioma płaszczyzna stopnia z dowolnego profilu z profilowaną powierzchnią, z obrzeżem:

 1. Stopień pojedynczy do wbetonowania typ „D”, wg „DIN 1212-2”
 2. Stopień pojedynczy do przykręcania typ „D” z 1 otworem wg „DIN 1212-3”
 3. Stopień pojedynczy do przykręcania typ „D” z 2 otworami wg „DIN 1212-3”

Materiał – żeliwo szare (z grafitem płatkowym) GJL-200 wg PN-EN 1561

Chociaż norma tego nie wymaga dla stopni z żeliwa szarego to nasze wyroby pokryte są warstwą lakieru bitumicznego.

Każdy wyrób jest oznakowany zgodnie z wymogami normy.

Rocznie produkujemy ok. 3000 szt. Stopni do studzienek włazowych.

Pierścienie dystansowe

Pierścienie dystansowe służą do szybkiej regulacji zapadniętych studzienek włazowych oraz gdy jest potrzeba wyregulowania poziomu starej studzienki z nową nawierzchnią.

                Nasze pierścienie dystansowe można stosować dla zwieńczeń włazów klas B125, C250 i D400 z pokrywami o średnicy Ø640 mm i głębokości osadzenia/podparcia 30 mm dla klasy B i C oraz 50/30 (tzw. schodkowa ) dla klasa D400.

UWAGA: W korpusie wymagana jest głębokość podparcia 30 mm.

                Produkujemy pierścienie w 3 wariantach:

 1. H 40 mm
 2. H 50 mm
 3. H 60 mm

                Szczegółowe informacje na temat naszych produktów znajdą Państwo w poświęconych im kartach katalogowych.